"Nickan" var en "biffig" donna som visste det mesta.

Hon var också en utomordentlig mamma.

Stor och bred och så snäll.

Dominique Wajo
8/4 1990 - 7/11 2003

Nickans egen sida