Biggan Dalf
F.1967
e. Gundaf u. Biggan Dalf

Biggan Dalf stod också här i många år och fölade.
Har annars inga närmare uppgifter om henne.

Föl hon fick här hemma:
1980 (S) Filippa Frost e. Blaze frost
1982 (H) Great Dart e. Dartmounth
1983 (H) Great Song e. Lullwater Song
1984 (S) Melissa the Great e. Master Håleryd
1986 (S) Biggan Glasgow e. Glasgow
1987 (S) Big Ellen e. Allen Hanover
1989 (S) Abelina e. Able Mission

Tillbaka