Rimini Brunn
f. 1990
e. Mack the Knife u. Kawartha Brunn

Det fanns en sak som Rimini inte tålde...veterinärer. Trots att hon inte var speciellt stor så blev hon stark som en oxe när hon skulle komma undan vaccinationer m.m.
Rimini avlivades 2002 p.g.a. fång

Föl hon fick här hemma var:
1995 (H) Prins Gul e. Wibrantus
1996 (H) Must B.Forever e. Must B. Rambo
1998 (S) Ulla Blågul e. Wibrantus
2000 (S) Min Blågul e. Turnpike Taylor
2001 (H) Nyfiken Blågul e. Wibrantus
Nyfiken
Min
Ulla
Tillbaka