White Linen
F.1989
e.Bonefish u. Virginia Scott


Föl hon fått här hemma:
1994 (H) Ysatis e. Probe
1995 (S) Montana e. Probe
1996 (H) Cerruti e. Somatic

efterlyser bild
Tillbaka