Per är Gunnars far. Det är Per som förmedlar sin kunskap till oss yngre. Han är uppfödd på gården liksom hans far och farfar,och farfarsfar.
Per vet hur ett lantbruk skall skötas och han hjälper oss varje dag med både hästskötsel och åkerbruk samt skogen. Per är också aktiv på sin fritid. Han hinner med både Odd Fellow, bokbinderi och mycket därtill.
Per sover alltid middag mellan 12 och 1. Ty det var en tradition för folk och hästar.
Så gjorde man förr. Vilopausen var en viktig del för att hämta nya krafter till eftermiddagens tunga arbetsgöromål...

 

Gunnar

Anne-Marie

Per

Johan

Frida och Roffe

Fölvakten

Priser

Villkor

Karta

Adress/mail