Vi har vissa krav när vi tar in

inackorderingar :

Ett inackorderingsavtal påskrivet av båda parter (från ASVT)

Att hästen är försäkrad.

Att ägaren medger vaccinering mot botulism.

Betshästar:

Maskade och verkade 1 vecka före betessläpp.

Förskottsbetalning.

Fullständiga uppgifter på både häst och ägare.
(Namn, personnummer, adress telefonnummer och försäkringsnummer)

Skadad beteshäst som skall ställas in i box på gården betalas det full konvalecentavgift.

Konvalecenter:

Inacorderingsavtal.

Övrigt:

All hovslageri, maskning och veterinärvård och transport betalas av hästägaren.

 

Våra villkor

 

Gunnar

Anne-Marie

Per

Johan

Frida och Roffe

Fölvakten

Priser

Villkor

Karta

Adress/mail