Gamla stallet

Stora stallet

Kallstallet

Lösdriftar

Beten fölston

Beten unghästar


Det gamla stallet har 5 stora och en liten box. Här finns även tillgång till en sk. dubbelbox, för ex. platskrävande ston. För övrigt så finns det här inne även två isoleringsboxar med egen utgång till paddock.Det gamla stallet står under ständig ombyggnad, förändring och förbättring.

Isoleringsbox
Dubbelboxen