Gamla stallet

Stora stallet

Kallstallet

Lösdriftar

Beten fölston

Beten unghästar


Vi har två lösdriftar. En för ston och en för hingstar. Vi blandar inte eftersom hingstarna vill gärna klättra på stona och dom i sin tur får aldrig vara ifred. Hagarna är kuperade och dom har fri tillgång på hösilage. Förutom det så får dom Krafft Breed, havre, protein och fri tillgång på kalk. Småttingarna kan gå in och ut precis som det passar. Båda hagarna har sk. raceväg där dom kan springa i full fart rakt fram en lång sträcka.
Spring i hagen
Stora lösdriften för max 10 hingstar eller 6 ston
Lilla lösdriften för max 6-7 hingstar eller 4 ston
"Ätsäker" krubba