Gamla stallet

Stora stallet

Kallstallet

Lösdriftar

Beten fölston

Beten unghästar


Ungstona och unghingstarna har "egna" beten att gå på. Oftast får dom en äldre herre som ledsagare under sommaren.
Unghingstarna konfererar om nåt...
Inte lätt att välja var man skall börja äta först...