Gamla stallet

Stora stallet

Kallstallet

Lösdriftar

Beten fölston

Beten unghästar


I kallstallet finns det 9 rejäla boxar. Här står dom som kan ha trassel med luftvägarna. Temperaturen här inne är samma som ute. Året om. Vattnet är uppvärmt och håller ca. 15 grader.