Gamla stallet

Stora stallet

Kallstallet

Lösdriftar

Beten fölston

Beten unghästar

 

I det stora stallet finns det 8 boxar. Hingstarna och dom som fölar först på året bor här inne.
7 av boxarna har eget fönster och alla kan titta ut över boxdörren.